Drumliny Zbójeńskie

Drumliny są to unikatowe twory geologiczne powstałe w wyniku spiętrzania się ziemi przez przesuwający się lodowiec.
Start slideshow